Úřední deska
SETKÁNÍ K ZAČÁTKU AUDITU OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ

SETKÁNÍ K ZAČÁTKU AUDITU OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ

Datum konání: 26.04.2023
Čas konání: 17:00 - 19:00

Všechny občany Vinohrad srdečně zveme na SETKÁNÍ K ZAČÁTKU AUDITU OBEC PŘÁTELSKÁ K RODINĚ

Vinohrady se zapojily do projektu „Obec přátelská k rodině“

CO JE AUDIT FAMILY FRIENDLY COMMUNITY (AFFC)?

Smyslem projektu je zlepšit, zatraktivnit a rozvíjet život v naší městské části se zaměřením na rodiny ve všech fázích vývoje. Nejde pouze o sociální politiku městské části, ale o všechny oblasti života na Vinohradech. Důležité také je, aby byla do tvorby prorodinné politiky zapojena veřejnost, přičemž výsledky projektu stojí právě na komunikaci s občany. Po úvodním semináři a schválení naší účasti Radou MČ jsme podepsali smlouvu s Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Byla nám byla přidělena poradkyně za AFFC, průběžně se sestavuje pracovní skupina, která má projekt na starosti a sbírá nápady od občanů.

JAK TO BUDE PROBÍHAT?

Prvním důležitým milníkem je HODNOTÍCÍ SETKÁNÍ (workshop) s občany, konané dne 26. 4. 2023. Tento WORKSHOP je jedním z prostředků, jak veřejnost seznámit s AFFC a zmapovat současný stav prorodinné politiky na Vinohradech. Do diskuse zapojujeme také školy, domy s pečovatelskou službou, spolky nejrůznějšího druhu, ale i samostatně žijící občany všech věkových kategorií. Dne 19. 6. 2023 proběhne druhé, PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ, opět v sále Pálava, které bude příležitostí pro všechny občany přijít s nápady, jak zlepšit život v naší MČ. S jeho závěry bude seznámeno zastupitelstvo. Následně se rozhodne o tom, které nápady budou v nejbližších třech letech realizovány a k tomuto plnění se v rámci AFFC zavážeme.

CO TO ZNAMENÁ PRO OBČANY VINOHRAD?

Jsme přesvědčeni, že kvalita života v naší městské části má stát na skutečných potřebách jejích obyvatel. Prorodinné klima a fungující rodina jsou zásadní přínosy pro prosperitu obce. Je to také skvělá příležitost pro občany, jak přijít s nápady a zapojit se do veřejného dění. Může se jednat o změnu drobnosti, jako například doplnění prvku na dětském hřišti nebo můžete přijít s nápadem na zlepšení společenského života, až po koncepční řešení dlouhodobých problémů či potřeb na úrovni infrastruktury, vzdělávání či kultury.
Pokud se výstupy z projektu podaří do tří let zrealizovat, získají Vinohrady certifikát „Audit Family Friendly Community“. Získání certifikátu přispívá k většímu kreditu městské části při jednání s partnery či bodové zvýhodnění v rámci dotačních programů.
Pokud máte dotaz, nápad nebo byste se rádi zapojili do projektu, můžete psát na e-mail: vorosova@vinohrady.brno.cz

Mgr. Zuzana Vöröšová
členka Rady MČ Brno-Vinohrady
koordinátorka projektu AFFC

chevron-downarrow-downmenu-circlecross-circle