Úřední deska

Z historie

Vážení čtenáři,

v rámci mapování vinohradské kultury vám tentokrát přibližujeme vznik, vývoj a činnost vinohradského Kulturního, vzdělávacího a informačního centra (KVIC), který je hlavním nositelem kulturního a společenského života v naší m. č. Právě koncem letošního roku uplyne 25 let od jeho založení. Dlužno podotknout, že v bohaté historii KVIC nebylo možno uvést a připomenout všechny akce a organizátory, kteří se na jejich zajišťování podíleli.

Článek připravili členové kulturní komise Bc. Michal Krejsa, pí. Eva Plíhalová, Bc. Luděk Stix, DiS., a JUDr. Česlav Gojný.
Kulturní, vzdělávací a informační centrum
Kulturní, vzdělávací a informací centrum působí
na Vinohradech již 25 let.

Vznik KVIC léta 1991-1992.

Začátkem 90. let 20. století, tedy krátce po dostavbě našeho sídliště a vytvoření nově vzniklé MČ Brno-Vinohrady, bylo nutno zajistit vznik nového a silného kulturního centra, které by ve spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi i kulturní komisí RMČ vytvořilo novou organizační strukturu i tradici kultury na Vinohradech.

Události se daly do pohybu a Zastupitelstvo MČ dne 21. 11. 1991 zřídilo příspěvkovou organizaci pod názvem: Kulturní, vzdělávací a informační centrum MČ Brno-Vinohrady (KVIC) s cílem tyto potřeby naplnit.

Původně začalo KVIC působit v nebytových prostorách domu Pečovatelské služby na Pálavském nám. 1. Mělo zde k dispozici 2 učebny, o něž se muselo dělit se Zastupitelstvem MČ, které zde pořádalo svá zasedání. KVIC pod vedením svého prvního ředitele pana Jiřího Šestáka začalo připravovat umělecké, vzdělávací a společenské programy. Dále se zapojilo do organizace klubové činnosti a hlavně mělo na starosti sféru informační. Lidé si tak mohli obvykle třikrát týdně: v pondělí, ve středu a v pátek přečíst na plakátcích, či vývěsní skříňce naproti tehdejší samoobsluze Pálava u zastávky trolejbusu na Pálavském náměstí důležité informace. V samotném KVIC clubu, který býval otevřený od 13 do 18 hodin, si zájemci mohli přečíst, co nového kulturní centrum připravuje, měli možnost nahlédnout do denního tisku některých týdeníků, rovněž zde byly k dispozici nabídky cestovních kanceláří, či v případě potřeby k nahlédnutí i v té době frekventovaný občanský, obchodní a živnostenský zákon.

Přes skromné možnosti se díky skvělé organizaci podařilo vykonávat dobrou práci. Od začátku roku 1992 tak zaznamenalo KVIC řadu zdařilých projektů. Jako nepochybně zajímavou a přínosnou akcí bylo setkání s tvůrcem obytného souboru Vinohrady Ing. arch. Janem Doležalem.

V březnu roku 1991, tedy ještě před vznikem KVIC vyšel poprvé „měsíčník místního zastupitelstva Brno-Vinohrady“ pod názvem Vinohradské noviny. Od ledna roku 1992 se vydavatelem periodika stalo nově vzniklé KVIC. Již únorové číslo neslo název Inform Brno-Vinohrady a prvním redaktorem byl ředitel KVIC Jiří Šesták. Inform zpočátku vycházel jednou za dva měsíce.

Jednou z prvních významných akcí KVIC se stal I. Košt Vín, který proběhl ve slavnostní atmosféře v sobotu 16. 5. 1992. V srpnu téhož roku KVIC zveřejnil nabídku jazykových kurzů, a to anglického a německého jazyka pro děti i dospělé. V následujících letech se nabídka začala rozšiřovat a na své si tak přišli nejen začátečníci, ale i pokročilí. KVIC se také zaměřilo na zájmové kurzy pro děti, jako byla výtvarná a pohybová výchova, či ruční práce. Pro dospělé byly připraveny kurzy šití, vaření nebo účetnictví. V září 1992 byl v provozovně KVIC na Pálavském nám. 1 zahájen provoz videopůjčovny.

První Bavíme se na Vinohradech, proběhlo ve dnech 26. a 27. září roku 1991 k příležitosti vzniku našeho sídliště. Hlavním iniciátorem celé akce byl tábornický oddíl Vlčata a na organizaci oslav se spolu a nimi podílely: KVIC, ŤJ Vinohrady a kulturní komise ÚMČ. Tehdejší akce probíhala na Pálavském nám. v prostorách OC1 společnosti PaMaM.

Koncem roku 1992 tak mělo nově vzniklé kulturní centrum za sebou řadu povedených společenských a kulturních akcí. Na závěr roku byla pro děti připravena „Mikulášská besídka“, která má svoji tradici do dnešní doby, dále v prostorách KVIC proběhla výstavka s ukázkou výzdoby bytů a stolování. Na 31. prosince 1992 byla v prostorách kavárny, vinárny a restaurace společnosti PaMaM na Pálavském nám. připravena Silvestrovská zábava. Vstupenka tehdy stála 220 korun.

Léta devadesátá.

V roce 1993 se KVIC podařilo připravit několik dalších akcí. Jednou takovou bylo např. opékání špekáčků ihned začátkem roku, a to v lednu 1993. Dále rovněž zorganizovalo II. Vinohradský ples, který se uskutečnil dne 6. 3. v prostorách společnosti PaMaM na Pálavském nám., kdy cena vstupenky s místenkou a občerstvením stála 80 Kč. Další akcí byla Velikonoční výstavka připravena ve dnech 9. a 10. 4. Součástí výstavky byla i přehlídka nejhezčích velikonočních kraslic ze soutěže pořádané pro děti. Novou akcí, kterou KVIC zorganizovalo, byla tzv. Červnová noc, která se uskutečnila dne 19. 6. v prostorách PaMaM, kdy pro návštěvníky zahrály muziky: cimbálová, country a taneční. Ovšem v roce 1995 se pro malou účast a velký hluk akce již nekonala.

Za další významný mezník v činnosti KVIC je nutno považovat září 1993, kdy byla vinohradským dětem předána nástavba na výměníkové stanici v ulici Valtická. Za touto proměnou stál v roce 1993 tehdejší starosta p. Milan Černocký a pracovníci KVIC. Slavnostní otevření proběhlo dne 10. 9. 1993 a kromě vedení vinohradské radnice se jej zúčastnil v pořadí druhý ředitel KVIC PhDr. Vladislav Macháň. Tato zajímavě pojatá stavba se vyznačuje válcovitou střešní nástavbou a podle venkovního nátěru, dostalo toto zařízení jméno Červený domeček. V prvním školním roce své činnosti, tj. 1993/94 byl provozován ve spolupráci s DDM Junior na Dornychu. Již v r. 1994 se toto zařízení pod zkráceným názvem Domeček stalo součástí KVIC a to odstartovalo jeho značně dynamický rozvoj. Domeček tak začal být využíván nejen pro pohybové aktivity dětí, ale ve večerních hodinách jej využívali i dospělí. Ve víceúčelovém sále o výměře 166 m2 byla mimoto pořádána divadelní vystoupení. Uskutečnily se zde benefiční koncerty a také nejrůznější besedy s občany. Ve výtvarné dílně se zabydlely keramické a výtvarné kroužky. V Galerii Domečku se pak pořádaly výstavy prací zde vzniklých, ale uskutečnily se zde i výstavy fotografií a každoročně též řada tematických dětských výstav. Ve výroční zprávě z r. 1995 se lze dočíst, že týdně prošlo prostorami Domečku neuvěřitelných 1.700 návštěvníků. První vedoucí Domečku byla v letech 1993 – 1994 pí. Zdena Jemelková na kterou následně navázal Mgr. Ivan Pitlach, který Domeček vedl v letech 1994 – 1998.

V uplynulých 2 letech se pracovníci KVIC museli potýkat i s řadou těžkostí, které se však podařilo překonat a výsledkem byla řada povedených akcí, které přetrvaly do současnosti.

Dne 5. 3. 1994 KVIC pořádal III. Vinohradský ples, tentokrát v restauraci „Loď“ nově otevřeného supermarketu LERK v Rokytově ulici. Cena vstupenky a místenky byla 200,- Kč. A co bylo pro zajímavost v ceně tehdy zahrnuto? Předkrm: broskev plněná kuřecím salátem, pečivo. Hlavní chod: Vepřový špíz na divoko, opékané brambory, šunková rýže, obloha. Dále se podávala káva a palačinka s ovocem a se šlehačkou. Tradiční akcí se v této době rovněž stal Košt Vín, který se uskutečnil dne 24. 4. 1994 v prostorách restaurace PaMaM v OC1 na Pálavském nám. Návštěvníci zde měli možnost vybírat a ochutnat za 182 připravených vzorků vín.

2. polovina 90 let.

Nový rok 1995 jsme na Vinohradech přivítali mimo jiné i v restauraci „Pálavanka“, kam se přišli na Silvestrovský karneval r. 1994 pobavit všechny generace. V roce 1995 měl KVIC starost o přibližně jeden tisíc platících členů, kteří navštěvovali různé kurzy, kroužky a jiné aktivity. Tento vysoký počet návštěvníků byl pro vinohradské kulturní centrum jistě dostatečným důvodem k dalšímu zkvalitňování služeb.

V témže roce KVIC zahájil spolupráci v oblasti výuky cizích jazyků s Jazykovou přípravkou s. r. o. Jejím výsledkem bylo téměř 300 spokojených posluchačů, zařazených do celkem 23 kurzů jazyka anglického, německého a francouzského. Během přibývajících let si celá řada kulturních a společenských akcí našla svoje místo a stala se akcemi tradičními – pořádanými do současné doby. Mezi ně můžeme zařadit Vinohradský reprezentační ples s předtančením a neodmyslitelnou ochutnávkou vín. Bavíme se na Vinohradech – akcí zaměřenou prakticky na všechny generace, s řadou soutěží pro nejmenší, kdy program pro dospělé zajišťovali amatérští, ale i profesionální umělci. Košt vín, Vánoční koncert, apod. Právě akce typu Košt vín, (v současnosti Výstava vín) která svým významem přesáhla nejen hranice naší městské části, ale i města Brna, bývají zahajovány slavnostní fanfárou. Ta byla složena brněnským hudebníkem Ladislavem Kozderkou. Jako perličku lze uvést, že motiv písně „Vinohrady, dobré víno dáváte“ nebyl použit náhodně. To autor zdůraznil ve věnování z 3. 11. 1995, když konstatoval, že tato fanfára má uvádět jen dobré zprávy a městskou část Vinohrady přirovnal k vinici, která dobré víno dává a tím i dobré lidi rodí.

Jak pestrá byla nabídka některých akcí, pokud pohlédneme např. do roku 1998? Návštěvníci se mohli zúčastnit tradičního Společenského plesu v restauraci LERK, dále akce Vinohraní – komponovaného programu pro malé i velké s divadlem i módní přehlídkou na dětském hřišti, či nově se vytvářející lidové tradice – Vinohradských babských hodů. Rovněž Domeček se představil s akcí Den Země zaměřenou na ekologii.

Na podzim r. 1998 se novým ředitelem KVIC stal Mgr. Ivan Pitlach. V témže roce otevřela Jazyková škola s. r. o. výuku anglického a německého jazyka pro 147 žáků. V Domečku, jehož novou vedoucí se stala Ivana Heindlová, bylo t. r. zorganizováno 67 zájmových kroužků, kursů a otevřených klubů, které navštěvovalo více než 800 dětí a dospělých.

Kulturní centrum pořádalo i příležitostné akce jako např. módní přehlídky, besedy se zajímavými lidmi, výstavy apod. dále rozšiřovalo zájezdovou a táborovou činnost. Rovněž pokračovalo i v úzké spolupráci např. se Senior klubem, Sborem pro občanské záležitosti, vinohradskými základními a mateřskými školami. Úspěšnou akcí se rovněž stalo loučení se starým rokem a přivítání Nového se svařeným vínem u fontány pod radnicí.

V tradici přerostlo i Otevírání vánoc, kde vystupují děti vinohradských souborů zpívajících koledy. Tato akce je spojena i s výstavou betléma tvořeného keramickými figurkami většinou vzniklých v Domečku, jejichž počet se každoročně zvětšuje. Pro zajímavost uveďme, že v prosinci roku 1998 čítal Vinohradský keramický Betlém více než 250 figurek.

První léta nového tisíciletí.

Na přelomu milénia působil KVIC na Vinohradech již 10 let. Během této doby se angažoval jako spolutvůrce aktivit osvětových, především v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže, pro které připravoval populárně naučné pořady. Další možnost pro rozšíření aktivit KVIC znamenalo otevření základní školy v Čejkovické ulici roku 1999. Do jejího víceúčelového sálu se přesunulo především pořádání vánočních koncertů Prof. Miloše Schnierera a pěveckého sboru Blahoslava Hajnce. Přesunula se sem též akademie pohybových kroužků Domečku.

Dlužno podotknout, že ani sportovním akcím se KVIC nevyhýbal, a to, když participoval na každoročním turnaji ve streetballu. Ten se uskutečňoval na hřištích v ulici Valtická a v dobách jeho největšího rozmachu se zde uskutečnily, pod záštitou primátora, mistrovství Brna, či mistrovství Moravy za účasti špičkových basketbalistů z celé ČR. Dvojnásobný vítěz tohoto mistrovsví si zajistil i účast na prestižním turnaji O pohár starosty města Vídně, kde 1x dokonce zvítězil a kvalifikoval se tak i na ME. KVIC se stal i pořadatelem velmi úspěšného kuželkářského turnaje 3 členných amatérských družstev, který se po zrušení kuželny změnil na turnaj bowlingový. Je jisté, že pořádání, či spolupořádání všech těchto kulturních, společenských i sportovních akcí by se nemohlo obejít bez úzké spolupráce s vinohradskými občanskými sdruženími, resp. spolky a sportovními kluby.

Na počátku nového tisíciletí vznikla tradice k oslavě výročí založení Vinohrad roku 1981 pod názvem Den Vinohrad. Když tradice, pak tradičním účinkujícím na této oslavě do současné doby je sbor Blahoslava Hajnce, jehož koncerty mají vždy vysokou kvalitu. K dalším již tradičním akcím je možno připočíst i Dny Země a Hurá prázdniny. Naopak je škoda, že úspěšně se rozvíjející akce, jakými byl Běh tříkrálový, či běh Dvou starostů na trati mezi líšeňskou a vinohradskou radnicí se nakonec v tradici nerozvinuly.

Pro lepší prezentaci akcí a informovanost občanů o své činnosti spustil KVIC v roce 2005 vlastní webové stránky.

V září roku 2003 jsme si připomněli 10. výročí zahájení činnosti Domu dětí, tzv. “Domečku“. Za tuto délku fungování prošly tímto volnočasovým zařízením stovky dětí, které si v rámci různých aktivit mohly rozšiřovat své zna­losti, dovednosti a schopnosti v pohybových, výtvarných, hudebních, či jiných kroužcích. Mnohým dětem, tak umožnil Domeček objevit jejich skrytý talent a formovat jejich zájmy často na celý život.

V témže roce byla po více než deseti letech zahájena dostavba objektu OC-2 na Pálavském nám., v rámci které se počítalo i s vybudováním nového vinohradského kulturního sálu, který měl být určen pro konání veřejných, ale i soukromých akcí. Za touto dostavbou stál tehdejší ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka a starosta Vinohrad PhDr. Jiří Čejka. V sobotu 8. října 2005 proběhlo slavnostní otevření nového sálu, kterému tehdy přihlížel i velký počet obyvatel Vinohrad.

Nový vinohradský kulturní sál nabízel kapacitu až pro 250 návštěvníků. Bohužel vážným nedostatkem je jeho nešťastné umístění pod byty, které jsou součástí tohoto objektu. To ztěžuje, až znemožňuje jeho využití ve večerních a především nočních hodinách. I přes tyto slabiny našel společenský sál své široké využití v pořádání různých akcí od pěveckých, hudebních, divadelních vystoupení až po pořádání vinohradské výstavy vín, výstavy výtvarníků, fotografů, ale např. i mykologů a různých soutěží či volnočasových aktivit. Pro zajímavost můžeme zmínit, že v rámci třetí výstavy hub v roce 2010 se zde prezentovalo na 260 kusů známých i méně známých druhů hub. Výstavu tehdy shlédlo přes 600 spokojených návštěvníků z Brna a jeho okolí.
S historií KVIC je také spjat měsíčník Vinohradský Inform, jehož začátky spadají do roku 1991, kdy vyšel pod názvem Vinohradské noviny a jehož prvním redaktorem byl Jiří Šesták. Během dalších let se na postu redaktora vystřídali: Lukáš Roupec, Jiří Povolný, Libor Kalina, Radim Zezula, PhDr. Petr Vláčil. V současnosti je redaktorem vinohradského periodika Mgr. Pavel Závadský. Během své existence prošel vinohradský měsíčník nejen grafickou úpravou, ale i změnou svého názvu. V letech 2001-2004 vycházel jako Vinohradský zpravodaj, který vydávala sama městská část, později, od června 2004 do současnosti vychází jako Vinohradský Inform, jehož vydavatel je KVIC.

O činnosti KVIC by se dalo zajisté napsat i mnohonásobně víc a i tak by se patrně nepovedlo zachytit vše. Rok 2009 přinesl v rámci vedení KVIC změnu na postu ředitele. Po odstoupení Mgr. Ivana Pitlacha se novým ředitelem stal Ing. Libor Štursa, kterému se podařilo úspěšně navázat na přechozí akce a zároveň zorganizovat nové a rozšířit tím vinohradské kulturní portfolio. Mezi řadou akcí můžeme zmínit pořádání 1. Vinohradského Woodstocku, který se odehrál za bývalou ZŠ Bzenecká dne 25. 6. 2011. Jednalo se o vystoupení osmi mladých hudebních skupin, které bylo určeno (nejen) mladším ročníkům. Zastoupena byla různá hudební zaměření, např. funky, rock ‚n‘ roll, blues, underground či big beat.

Celkově rok 2011 byl z pohledu kulturních a společenských akcí velice úspěšný. Důvodem bylo, že právě v tomto roce jsme si připomněli 30. výročí od založení sídliště Vinohrady. Jednou ze stěžejních akcí, která měla toto významné výročí připomenout a přiblížit veřejnosti byla fotografická výstava, která se uskutečnila v rámci akce Den Vinohrad dne 28. 9. 2011 ve Společenském sále. Tato výstava vyobrazovala historii i současnost naší městské části. Jednalo se především o poznatky vztahující se k archeologickým nálezům na území Vinohrad, přes období švédského obléhání a následně 19. století, až po 80. léta 20. století, tedy do doby kdy došlo k postupnému zániku kolonie Hamburk a vzniku výstavby nového sídliště. Součástí výstavy byli i zajímavé poznatky vztahující se k současné podobě Vinohrad. Autory výstavy byli PhDr. Jiří Čejka a Bc. Michal Krejsa. V tomto roce rovněž proběhl již 20. reprezentační ples MČ, či 20. ročník akce Bavíme se na Vinohradech. Koncem roku dne 2. 12. 2011 se ve Společenském sále uskutečnil 1. ročních Vinohradských vinařských trhů. Akce byla podpořena folklorním vystoupením cimbálových muzik. Své vinařské produkty zde představili vinaři ze Strážnice, Bzence, Mikulova, Ratíškovic a Zaječí. Návštěvníci zde mohli vína nejen degustovat, ale i zakoupit.

V následujících letech byly veřejnosti představeny další společenské akce jako turnaj v mariáši, Vítání jara, koncert mandolínového orchestru Moravan, výstavy různých sběratelů, výstava bylin, stromů, cukru či Mezinárodní výstava koček, kdy se veřejnosti představilo na 200 koček nejen nám známých, ale i exotických plemen. Tradičními a veřejností postupně oblíbenými se staly koncerty vážné hudby – jarní a vánoční. Účinkují studenti JAMU pod vedením prof. Miloše Schnierera. Jejich vystoupení přináší posluchačům vždy krásné zážitky.

Dne 5. 9. 2015 KVIC pořádal první Vinohradské trhy pod záštitou městské části Brno-Vinohrady, a to na vydlážděné ploše před radnicí. Na prodejní ploše prezentovali své výrobky nejen tzv. „farmáři“, ale i výrobci převážně z Jižní Moravy. Návštěvníci zde mohli zakoupit kromě farmářských a domácích potravin, také rukodělné výrobky z keramiky a jiné drobné řemeslné výrobky. V současné době se Vinohradské trhy těší velkému zájmu nejen ze strany vinohradských občanů, ale i samotných trhovců. Jednou z dalších nových akcí je rozsvícení vinohradského vánočního stromu před radnicí.

Všechny akce, které byly během celé existence KVIC zorganizovány, přičemž je nutno podotknout, že je jich mnohem více, neboť celá řada jich je jednorázových či příležitostných a nelze je proto na tomto místě vyjmenovat, mají společný cíl. Totiž oslovit co největší počet občanů našeho sídliště, pokud možno již od nejútlejšího věku tak, aby se zde cítili opravdu doma po všech stránkách, kde se lidi vzájemně znají a jak se říká, kde se lidé zdraví. Dosažení a naplnění tohoto cíle se samozřejmě nemůže obejít bez pochopení a podpory místních politiků a pochopitelně bez podpory sponzorů.

Poslední změna v rámci KVIC proběhla na pozici jeho ředitele, kdy Ing. Libora Štursu nahradil od 1. 1. 2016 Mgr. Jiří Huňáček.

Závěrem lze konstatovat, že společenský a kulturní záběr KVIC je velmi široký a akce jím pořádané si udržují vysokou kvalitu. Za kvalitou pořádaných akcí je vidět především práce lidí, kteří se na nich podíleli a podílejí, tedy všech pracovníků KVIC a ÚMČ Brno-Vinohrady. V případě kulturního centra jsou to dlouholeté pracovnice paní Dana Ondrušová a paní Ivana Heindlová.

Na poskytnutí a zpracování podkladů pro vznik článků o vývoji KVIC se podíleli členové kulturní komise RMČ Brno-Vinohrady Bc. Michal Krejsa, Bc. Luděk Stix, DiS., paní Eva Plíhalová a JUDr. Česlav Gojný. Článek byl také zpracován na základě podkladů Mgr. Ivana Pitlacha. Všem za jejich práci patří poděkování.

Bc. Michal Krejsa, předseda kulturní komise a zastupitel MČ
chevron-downmenu-circlecross-circle