Informace pro prodejce a farmáře

Termíny trhů 2019
9.02 * 09.03.
6.04.* 11.05.
8.06.* 31.08.
5.10. * 2.11.
* 7.12. 2019

 • Provozní doba tržiště 2019 :         9.00 -1 2.30
 • Přihlašovací formulář pro rok 2019 odešlete nejpozději
  do 31.01.2019  běžnou poštou na adresu: KVIC Brno
  – Vinohrady, Bzenecká 23, 628 00 Brno, nebo na e-mail: kvic@vinohrady.brno.cz
  Na později zaslané přihlášky nebude brán zřetel.
 • Informace pro prodejce a farmáře.
 • Správce tržiště – styk s prodejci a farmáři – 544 216 529* 737 259 478
 • Adresa provozovatele –  KVIC Brno-Vinohrady, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
 • Dopravní spojení – zastávka MHD Bzenecká – trolejbus č. 25,26,27.
 • Návoz zboží a stánků v daný den od 7.00 do 8.00 hodin.
 • Provozní poplatek – činí Kč 190,-  – úhrada při předání prodejního místa správci oproti příjmovému dokladu.
 • Způsob prodeje – pouze z vlastních prodejních zařízení prodejců.

Ikona-PDFPŘIHLÁŠKA 2019 WORDPŘIHLÁŠKA 2019

PDF
PROVOZNÍ ŘÁD
Kodex farmářských trhů
Desatero státní veterinární správy