Dům dětí – Valtická 23- Brno-Vinohrady

KVIC Brno-Vinohrady – Dům dětí – Domeček -Valtická 23, 628 00 Brno.

  • Možnost využití sálu: k pronájmu pouze po dohodě s vedoucí Domečku paní
    Ivanou Heindlovou .Tel: 544 216 684. V průběhu školního roku zde probíhají pravidelné volnočasové aktivity pro děti i dospělé . Celková plocha sálu 79 m2.
  • pohybové aktivity
  • Cena pronájmu od 1.01. 2020   Kč  300,- / každá započatá hodina

 – samostatně stojící objekt vedle hřiště –