O nás

 Kulturní, vzdělávací a informační centrum
 

 je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem
je Zastupitelstvo městské části Brno Vinohrady. Jejím posláním je rozvíjet zájmovou, vzdělávací
a společenskou aktivity občanů městské části.

 

Předmětem činnosti KVIC jsou programové akce:

 • plesy

 • koncerty

 • exkurze

 • výstavy

 • ozdravné pobyty dětí i rodičů s dětmi

 • pořádání vystoupení výkonných umělců …

 • pořádání Vinohradských trhů

Vzdělávací činnost:

 • jazykové

 • hudební

 • výtvarné

 • pohybové kurzy pro děti a dospělé …

Vydává:

 • Vinohradský inform

Ve spolupráci se sportovními organizacemi a občanskými sdruženími se podílí na konání sportovních a společenských akcí v městské části. Spolupráce s obcemi , které daly názvy ulicím naší městské části.

 Bez názvu